ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้านขายของส่วนใหญ่เป็นของชาวจีน

Cha-u tai chœ-a~ sa-iˊ ji-n su-anˇ yaiˇ braˇgɔ-pˇ a-chi-pˋ ka-~ ka-iˊ   Ra-n~ ka-iˊ kɔ-ngˊ su-anˇ yaiˇ ben kɔ-ngˊ cha-u ji-n

具華人血統的泰國人大部份以貿易為業,商店大部份都是華人的。

 

=========單字==========

ชาว (cha-u) ...................(名詞) 百姓,人民

ไทย (tai) ........................(名詞)泰(國)(形容詞)自由的

เชื้อสาย (chœ-a~ sa-iˊ) ..(名詞)血緣,血統

จีน (ji-n) .........................(名詞)中華

ส่วนใหญ่ (su-anˇ yaiˇ) ...(修飾詞)大部份

ประกอบ (braˇgɔ-pˇ) .......(動詞)經營。

                                        (動詞)由~組成;組合

อาชีพ (a-chi-p`) .............(名詞)職業

ค้าขาย (ka-~ka-iˊ) .........(動詞)貿易

ร้าน (ra-n~) ....................(名詞)商店

ขาย (ka-iˊ) .....................(動詞)賣

ของ (kɔ-ngˊ) ...................(名詞)物品,東西

=====================

註:

จีน (ji-n) 在泰語裡,並非單指中國大陸或中國,其實是泛指華人,包含台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡⋯⋯等等都算。若要細分,可以說為 จีนไต้หวัน  (ji-n dai`wanˊ), จีนฮ่องกง (ji-n hɔ-ng`gong), จีนสิงคโปร์ (ji-n singˊka~ bo-)........等等。所以若泰國人說你是 คนจีน (kon ji-n) 只是代表你是「華人」,但不是指你是中國人或中國大陸人。中國人或中國大陸人,可以講成 จีนแผ่นดินใหญ่ (ji-n pɛ-nˇ dhin yaiˇ)。แผ่นดิน (pɛ-nˇ dhin) 是「土地」之意;ใหญ่ (yaiˇ) 是「大的」的意思。จีนแดง (ji-n dhɛ-ng) 則有歧視中國人或中國大陸人的意味。

 

 

 

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()