วันที่ 11 เดือนนี้เป็นเทศกาลโคมไฟ เราไปเที่ยวงานโคมไฟกันนะ

Wan ti-` sipˇetˇ dhœ-an ni-~ ben te-t`saˇga-n ko-mfai   Rao bai ti-au` nga-n ko-mfai gan na~

這個月的十一號是元宵節,我們一起去看燈會吧

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 วันที่ (wan ti-`) ....................(名詞)日期;~日(表示日期)

02 เดือน (dhœ-an)....................(名詞)月份

03 นี้ (ni-~)...............................(修飾詞)這

04 เป็น (ben)............................(動詞)是

05 เทศกาล (te-t`saˇga-n).........(名詞)慶典

06 โคมไฟ (ko-mfai)................(名詞)燈籠

07 เรา (rao)..............................(人稱代名詞)我;我們

08 ไป (bai)...............................(動詞)去

09 เที่ยว (ti-au`).......................(動詞)遊玩

10 งาน (nga-n)........................(名詞)活動;工作

11 กัน (gan).............................(副詞)一起、一同;互相

12 นะ (na~)..............................(感嘆詞)~吧!;~喔!

=========================

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()