เขาชมว่าเมืองไทยน่าเที่ยวมาก คนไทยทุกคนใจดีมาก

Kaoˊ chom wa-` mœ-ang tai na-` ti-au` ma-k`  kon tai tuk~ kon jai dhi- ma-k`

他稱讚說,泰國很好玩,每個泰國人都很善良。

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 เขา (kao) ....................(人稱代名詞)他、她

02 ชม (chom)...................(動詞)稱讚。觀賞。

03 ว่า (wa-`)......................(動詞)說

04 เมือง (mœ-ang)............(名詞)國家;城市

05 ไทย (tai)......................(名詞)泰

06 น่า (na-`).......................(助詞)值得、令人覺得;應該

07 เที่ยว (ti-au`).................(動詞)遊玩

08 มาก (ma-k`)..................(修飾詞)很、非常

09 คน (kon)......................(名詞;量詞)人

10 ทุก (tuk~).....................(副詞)每~

11 ใจ (jai).........................(名詞)心

12 ดี (dhi-).........................(修飾詞)好

=========================

說明:

1.  名詞+ทุก+量詞:每~

       รถทุกคัน  每輛車           หนังสือทุกเล่ม  每本書

       เสื้อทุกตัว 每件衣服       เรือทุกลำ          每艘船

 

2.   น่า + 動詞:值得去~; 令人覺得~

      น่าเที่ยว (覺得)好玩                น่ากิน (看起來覺得)好吃

      น่ากลัว  (令人覺得)很可怕     น่าอิจฉา (令人覺得)羨慕

 

 

 

本文同步發佈於 Facebook 社團「泰語潮流」

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()