โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ

Bro-tˇ chai~ kwa-m ra~mat~ra~wang kaˇnaˇ ga-uˋ ɔ-kˇ ja-kˇ rot~

步出車廂時敬請小心注意。

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 โปรด (bro-tˇ) ............................(動詞)敬請

02 ใช้ (chai~)..................................(動詞)使用

03 ความ (kwa-m) ..........................(詞綴)加在形容詞前,使形成名詞

04 ระมัดระวัง (ra~mat~ra~wang)....(形容詞)小心的; 注意的

05 ขณะ (kaˇnaˇ)..............................(介系詞)當~時

06 ก้าว (ga-u`).................................(動詞)跨步;(名詞)步伐

07 ออก (ɔ-kˇ)..................................(動詞)出

08 จาก (ja-kˇ)..................................(介系詞)自~; 從~

09 รถ (rot~).....................................(名詞)車

=========================

       

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()