หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว ผมวางแผนจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก

Langˊ ja-kˇ ri-an jopˇ ja-kˇ ma~ha-ˊwit~ta~ya-la-i lɛ-u~ pomˊ wa-ng pɛ-nˊ jaˇ bai ri-an dɔ-ˇ ti-` mœ-ang nɔ-k`

從大學畢業之後,我計劃到國外深造。

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 หลัง (lang) .........................................(介系詞)在~後方;(名詞)背

02 จาก (ja-k)............................................(介系詞)自~; 從~

03 เรียน (ri-an) ........................................(動詞)學習

04 จบ (jop)..............................................(動詞)結束

05 มหาวิทยาลัย (ma~ha-ˊwit~ta~ya-la-i)...(名詞)大學

06 แล้ว (lɛ-u~)...........................................(感嘆詞)~了

07 ผม (pom)............................................(人稱代名詞)(男生)我

08 วาง (wa-ng)..........................................(動詞)放下; 定下~(計劃)

09 แผน (pɛ-nˊ)...........................................(名詞)計劃

10 จะ (jaˇ).................................................(助動詞)將~

11 ไป (bai)................................................(動詞)去

12 ต่อ (dɔ-ˇ)...............................................(副詞)繼續~

13 ที่ (ti-`)...................................................(介系詞)在

14 เมือง (mœ-ang).....................................(名詞)城市、國家

15 นอก (nɔ-k`)...........................................(名詞)外;(介系 詞)在~外面

=========================

單字 1+2 =自~之後

單字 3+4 = 畢業

單字 8+9 =定計劃

單字 3+12 =繼續升學

單字 14+15 =國外

 

       

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎     

 

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()