ทีใคร  ทีมัน (ti- krai ti- man)

น้ำมาปลากินมด   น้ำลดมดกินปลา

(Na-m~ ma- bla- gin mot~   Na-m~ lot~ mot~ gin bla-)

 水漲魚吃蟻   水退蟻吃魚

 


 

這兩句話是同樣的意思,是比喻:今日對對方所做的事,改天對方也會對自己做同樣的事。即「以其人之道,還治其人之身」,或說:「以眼還眼,以牙還牙」

=========================================

น้ำ (na-m~) (名)水

มา (ma-) (動)來

ปลา (bla-)(名)魚

กิน (gin)(動)吃

มด (mot~)(名)螞蟻

ลด (lot~)(動)下降、降

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()