เธอคือความโชคดีที่ผมอยากเก็บรักษาไว้ที่สุด

Tǝ- kœ- kwa-m cho-k` dhi- ti-` pomˊ ya-kˇ gepˇ rak~sa-ˊ wai~ ti-` sutˇ

你是我最想留住的幸運

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 เธอ (tǝ-) ....................(人稱代名詞)你;她

02 คือ (kœ-)....................(動詞)是

03 ความ (kwa-m)...........(詞綴)(將形容詞轉成名詞)

04 โชค (cho-k`)..............(名詞)運氣

05 ดี (dhi-)......................(修飾詞)好的

06 ที่ (ti-`)........................(闗係代名詞)(形成形容詞子句,修飾前面的名詞)

07 ผม (pomˊ)...................(人稱代名詞)我(男生用)

08 อยาก (ya-kˇ)..............(動詞)想、欲

09 เก็บ (gepˇ)...................(動詞)收拾

10 รักษา (rak~sa-ˊ)..........(動詞)保持、保住;治療

11 ไว้ (wai~).....................(動詞)留住

12 ที่สุด (ti-` sutˇ).............(副詞)最~

=========================

 

本文同步發佈於 Facebook 社團「泰語潮流」

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()