อะไรก็แพงขึ้น เงินเดือนก็น้อย เก็บเงินได้ยาก ลำบากมาก

Aˇrai gɔ` pɛ-ng kœn` ngǝ-n dhœ-an gɔ` nɔ-i~  gepˇ ngǝ-n dhai` ya-k`  lambha-kˇ ma-k`

什麼都變貴,薪水又少,存錢很難,很辛苦

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 อะไร (aˇrai) ....................(疑問詞)什麼

02 แพง (pɛ-ng).....................(修飾詞)貴

03 ขึ้น (kœn`).......................(動詞)(往)上; 代表往上的趨勢

04 เงิน (ngǝ-n)......................(名詞)錢

05 เดือน (dhœ-an).................(名詞)月份

06 ก็ (gɔ`).............................(連接詞)就

07 น้อย (nɔ-i~)......................(修飾詞)少

08 เก็บ (gepˇ)........................(動詞)收

09 ได้ (dhai`).........................(助動詞)得;可以~;(動詞)得到

10 ยาก (ya-k`).......................(修飾詞)困難

11 ลำบาก (lambha-kˇ)...........(修飾詞)辛苦、艱苦

12 มาก (ma-k`)......................(修飾詞)很、非常

=========================

說明:

1.    อะไรก็... 什麼都⋯⋯

       อะไรก็ได้ 什麼都可以      อะไรก็ยอม 什麼都願意

       อะไรก็ถูก 什麼都便宜     อะไรก็ชอบ 什麼都喜歡

2.   ขึ้น / ลง 可代表往上、向下的趨勢,常用於修飾詞,且有正反對應

      แพงขึ้น / ถูกลง  變貴/變便宜      อ้วนขึ้น / ผอมลง 變胖/變瘦

      ร้อนขึ้น / เย็นลง  變熱/變涼         ดีขึ้น / แย่ลง 變好/變糟

      เร็วขึ้น / ช้าลง 變快/變慢

3.   動詞+ได้+修飾詞,表示動作的所做到的程度,類似中文的「得」

      ร้องเพลงได้ไพเราะ 歌唱得很好聽     เรียนได้เก่งมาก 學得很棒

      ทำได้ดีมาก 做得好!                        เช็ดได้สะอาดมาก 擦得很乾淨

 

 

 

本文同步發佈於 Facebook 社團「泰語潮流」

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎     

 

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()