ถึงแม้ว่ากฎหมายมันยากที่จะเปลี่ยนอคติของฝูงชนได้

แต่กฎหมายไม่ควรรับใช้อคติของฝูงชน

 

Tœngˊ mɛ-~ wa-ˋ gotˇma-iˊ man ya-kˋ ti-ˋ jaˇ bli-anˇ aˇka~diˇ kɔ-ngˊ fu-ngˊ chon dhai`

Dɛ-ˇ gotˇma-iˊ mai` ku-an rap~chai~ aˇka~diˇ kɔ-ngˊ fu-ngˊ chon

 

雖然法律難以改變人們的偏見,但法律不能為偏見服務。

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 ถึงแม้ว่า (tœngˊ mɛ-~ wa-ˋ) .......(連接)雖然;即使

02 กฎหมาย (gotˇma-iˊ)..................(名詞)法律

03 มัน (man)....................................(人稱代名詞)它;牠

04 ยาก (ya-k`)................................(修飾詞)困難

05 ที่ (ti-`).......................................(連接詞)無義,引出形容詞子句

06 จะ (jaˇ)......................................(助動詞)將、要

07 เปลี่ยน (bli-anˇ).........................(動詞)改變

08 อคติ (aˇka~diˇ)..........................(名詞)偏見

09 ของ (kɔ-ngˊ)..............................(介系詞)的

10 ฝูงชน (fu-ngˊ chon)...................(名詞)人群;群眾

11 แต่ (dɛ-ˇ)....................................(連接詞)但是

12 ไม่ (mai`)...................................(否定詞)不

13 ควร (ku-an)...............................(動詞)應當

14 รับใช้ (rap~chai~)......................(動詞)服務

=========================

說明:

 

  1. ยากที่จะ 中文可解為「難以~」的意思:

例如:ยากที่จะแก้ไข (難以解決)、ยากที่จะเข้าใจ (難以瞭解)

 

 

本文同步發佈於 Facebook 社團「泰語潮流」

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎     

 

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()