ความลับไม่มีในโลก   ไม่เร็วก็ช้า ความลับก็จะแตก

Kwa-mlap~ mai` mi- nai lo-k`   Mai` reu gɔ` cha-~ kwa-mlap gɔ` jaˇ dɛ-kˇ

紙是包不住火的,遲早,秘密就會洩露出去

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 ความลับ (kwa-mlap~) ..........(名詞)秘密

02 ไม่ (mai`)................................(否定詞)不~; 沒~

03 มี (mi-)...................................(動詞)有

04 ใน (nai)..................................(介詞)在~之內

05 โลก (lo-k`).............................(名詞)世界

06 เร็ว (reu).................................(修飾詞)快

07 ก็ (gɔ`)....................................(連接詞)就~

08 ช้า (cha-~)..............................(修飾詞)慢

09 จะ (jaˇ)....................................(助詞)將~

10 แตก (dɛ-kˇ)............................(動詞)破裂

=========================

說明:

單字 02+06+07+08=遲早

10. แตก 「破裂」可用來指秘密洩露的意思。

ความลับ (Kwa-m lap~)「秘密」// ความรัก (Kwa-m rak~)「愛情」

是不同的兩個字,發音相近,請勿混淆。 

 

本文同步發佈於 Facebook 社團「泰語潮流」

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()