สุขสันต์วันไหว้พระจันทร์ครับ/ค่ะ คุณได้ทานขนมไหว้พระจันหรือยัง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน

Sukˇsanˊ wan wai` pra~jan krap~/ka` Kun dhai` ta-n kaˇnomˊ wai` pra~jan rœ-ˊ yang?

Te-t`saˇga-n wai` pra~jan drong gapˇ wan pen dhœ-an bɛ-tˇ da-m baˇdiˇtin jan ta~ra~ ka~diˇ ji-n

中秋節快樂!你吃到中秋月餅了嗎?

中秋節慶就是中國陰曆八月的月圓日。

.

=========單字   คำศัพท์==========

01 สุขสันต์ (sukˇsanˊ) .....................(修飾詞)快樂(節慶祝賀詞)

02 วัน (wan)....................................(名詞)日子

03 ไหว้ (wai`) .................................(動詞)拜

04 พระจันทร์ (pra~jan)....................(名詞)月亮

05 ครับ/ค่ะ (krap/ka`)......................(語氣詞)男/女 表示客氣的語尾詞

06 คุณ (kun)....................................(人稱代名詞)你;妳

07 ได้ (dhai`)...................................(助詞)得以

08 ทาน (ta-n)...................................(動詞)吃

09 ขนม (kaˇnomˊ)...........................(名詞)點心

10 หรือยัง (rœ-ˊ yang)......................(副詞)~了嗎?

11 เทศกาล (te-t`saˇga-n).................(名詞)節慶;慶典

12 ตรงกับ (drong gapˇ)....................(動詞)落在,即是;對應為~

13 วันเพ็ญ (wan pen).......................(名詞)月圓日

14 เดือน (dhœ-an)............................(名詞)月份

15 แปด (bɛ-tˇ)..................................(數詞)八

16 ตาม (da-m).................................(副詞)依據;根據

17 ปฏิทิน (baˇdiˇtin).........................(名詞)曆

18 จันทรคติ (jan ta~ra~ ka~diˇ).......(名詞)陰曆

19 จีน (ji-n).......................................(名詞)華人;中華

=========================

補充:

1.ได้+動詞,表示動作已完成,或得以執行。

例:ได้ทานแล้ว 吃過了;有吃到了

        ได้พักผ่อนแล้ว 已休息過了;有休息到了

2. 單字 9+3+4 =月餅

3. 單字 2+3+4 = 中秋節

4. 單字 1+2+3+4+5 =中秋節快樂!

5. 單字 17+18 =陰曆

 

       

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()