ทัศนียภาพทะเลของอุทยานแห่งชาติเขิ่นติงที่ภาคใต้ของไต้หวันสวยสมชื่อจริง ๆ

 

Tat~saˇni-ya~pa-p` ta~le- kɔ-ngˊ utˇta~ya-n hɛ-ngˇ cha-t` kǝ-nˇding ti-` pa-k` dai` kɔ-ngˊ dai`wanˊ su-aiˊ somˊ chœ-` jing jing

 

台灣南部的墾丁國家公園的海景,真是名符其實地漂亮。

 

=========單字   คำศัพท์==========

01 ทัศนียภาพ (tat~saˇni-ya~pa-p`) ....(名詞)風景

02 ทะเล (ta~le-)...................................(名詞)海洋

03 ของ (kɔ-ngˊ) ..................................(介系詞)的;(名詞)東西

04 อุทยาน (utˇta~ya-n)........................(名詞)公園

05 แห่ง (hɛ-ngˇ)...................................(介系詞)的

06 ชาติ (cha-t`)....................................(名詞)國家;國籍

07 เขิ่นติง (kǝ-nˇding)..........................(名詞)(地名)墾丁

08 ที่ (ti-`).............................................(介系詞)在

09 ภาค (pa-k`).....................................(名詞)(地理)~部

10 ใต้ (dai`).........................................(名詞)南;(介系詞)在~之下

11 ไต้หวัน (dai`wanˊ)...........................(名詞)台灣

12 สวย (su-aiˊ)....................................(修飾詞)漂亮的、美麗的

13 สม (somˊ).......................................(動詞)符合

14 ชื่อ (chœ-`)......................................(名詞)名字

15 จริง (jing)........................................(修飾詞)真實的

=========================

單字 4+5+6 =國家公園

單字 9+10 = 南部

單字 13+14 =名符其實地~

 

       

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎     

 

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()