ที่กรุงเทพมหานครมีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 แห่ง ได้แก่ หมอชิต 2 เอกมัย และ สายใต้ใหม่

Ti-` Grungte-p` Ma~ha-ˊna~kɔ-n mi- saˇta-ˊni- konˊsongˇ pu-`dho-i sa-nˊ sa-mˊ hɛ-ngˇ

Dhai` gɛ-ˇ Mɔ-ˊchit~ sɔ-ngˊ Ēkˇgaˇmai lɛ~ Sa-iˊ dai` maiˇ 

在曼谷大都會區有三處公車轉運站,即:摩奇二站、艾卡邁與南線新站。

 

=========單字==========

01 ที่ (ti-`) ...........................................(介系詞) 在

02 กรุง (grung) ...................................(名詞)城、市

03 เทพ (te-p`) .....................................(名詞)神仙

04 มหา (ma~ha-ˊ) ..............................(詞綴)大

05 นคร (na~kɔ-n) ...............................(名詞)都會,京都

06 มี (mi-) ..........................................(動詞)有

07 สถานี (saˇta-ˊni-) ..........................(名詞)車站

08 ขนส่ง (konˊsongˇ) .........................(動詞)運送,運輸

09 ผู้ (pu-`) .........................................(名詞)者

10 โดยสาร (dho-i sa-nˊ) ...................(動詞)搭乘

11 สาม (sa-mˊ)...................................(數詞)三

12 แห่ง (hɛ-ngˇ)..................................(量詞)處、所

13 ได้แก่ (dhai` gɛ-ˇ)..........................(連詞)即、有

14 หมอชิต 2 (mɔ-ˊ chit~ sɔ-ngˊ)........(名詞)摩奇二站

15 เอกมัย (e-kˇ gaˇ mai)....................(名詞)艾卡邁

16 สายใต้ใหม่ (sa-iˊ dai` maiˇ).........(名詞)南線新站

=====================

 

說明:

(1) 單字 2~5 連起來,就是「曼谷大都會」

(2) 單字 7~10 連起來,就是「公車轉運站」

(3) 單字 9~10 連起來,就是「乘客」

(4) 當想要列舉出,某事物所包含的所有項目時,即中文的「即是~」、「包含如下~」,泰文可說成 ได้แก่ 而不是照中文的 มี (mī/有),也不是 เช่น (chēn`/例如)。

     ได้แก่ : 要把所包含的細項事物全部說出來,如上面本文的例句。

     เช่น :只是部份舉例,不必全部說出來。

     例句:ในตลาดสดมีของหลายอย่าง เช่น ผักสด ผลไม้ ปลา ฯลฯ

                菜市場裡有好幾種東西,例如:新鮮蔬菜、水果、魚⋯⋯等等。

     因此,ได้แก่ 通常不會帶有 ฯลฯ ;而 เช่น 則可以有 ฯลฯ

(5) ฯลฯ 唸為 และ อื่น อื่น (lɛ~ œ-nˇ œ-nˇ) ,意思是「⋯⋯等等的」。

 

       

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()