สหภาพแรงงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของไชน่าแอร์ไลน์ ได้ชัยชนะในการนัดหยุดงานในครั้งนี้

Saˇhaˇpa-p` rɛ-ng nga-n pa~nak~nga-n dɔ-n`rap~ bhon krœ-ang` bhin kɔ-ngˊ chai na-` ɛ- lai  dhai` chai cha~na~ nai ga-n nat~ yutˇ nga-n nai krang~ ni-~

中華航空的空服員工會,在這次罷工之中得到了勝利。

 

=========單字==========

สหภาพ (saˇhaˇpa-p`) ......................(名詞) 聯盟

แรงงาน (rɛ-ng nga-n) ......................(名詞)勞工

พนักงาน (pa~nak~nga-n) ................(名詞)員工;職員

ต้อนรับ (dɔ-n`rap~) .........................(動詞)歡迎

บน (bhon) ......................................(介系詞)在~之上

เครื่องบิน (krœ-ang` bhin) ...............(名詞)飛機

ไชน่า แอร์ไลน์ (chai na-` ɛ- lai) ........(名詞)中華航空

ได้ (dhai`) .......................................(動詞)得到

ชัยชนะ (chai cha~na~) …………...(名詞)勝利

ใน (nai) ..........................................(介系詞)在~之內

การ (ga-n) ........................................(詞綴)(將動詞形成名詞的前綴)

นัดหยุดงาน (nat~ yutˇ nga-n) ..........(動詞)罷工

ครั้ง (krang~) ...................................(名詞)次;次數

=====================

補充:

1.    把第1個單字跟第2個單字連起來,就是「工會」。

2.    把第3個單字到第6個單字連起來,就是「空服員」。

3.    把倒數第3個單字,跟倒數第二個單字連起來,就是「罷工」的名詞。

4.・แอร์ (ɛ-) 女性空服員,來自英文 air hostess 的 air

   ・สจ๊วต (saˇju-at~)  男性空服員,來自英文的 steward

5. ・อีว่าแอร์ (i- wa-` ɛ-) 長榮航空

    ・วี แอร์ (wi- ɛ-) 威航

    ・ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน (tai gǝ-` ɛ- dai` wanˊ) 台灣虎航

6. 「罷工」也可以說 ผละงาน (plaˇnga-n)

 

 

 

⬇︎按下方的標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

 

文章標籤

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()