ฝนตกกระหน่ำจนน้ำไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสารสนามบิน เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับภายในอาคาร และทำให้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระหยุดทำงานไป จนสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างกองเป็นภูเขาเลากา เจ้าหน้าที่สนามบินต้องทำงานอย่างหนักภายใต้สภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลท่วมตัว

 

Fonˊ dokˇ graˇnamˇ jon na-m~ laiˊ kaoˋ tu-am` chan~ dai` dhin kɔ-ngˊ a-ka-n pu-` dho-i sa-nˊ saˇna-mˊbhin  Ben he-tˇ hai` faifa-~ dhapˇ pai nai a-ka-n  Lɛ~ tamhai` ra~bhopˇ sa-iˊ pa-n lamli-ang samˊpa-ra~ yutˇ tam nga-n bai jon samˊ pa-ra~ kɔ-ngˊ pu-` dho-i sa-nˊ dokˇka-ng~ gɔ-ng ben pu- kaoˊ lao ga-    Jao`na-` ti-` saˇna-mˊ bhin dɔ-ng` tam nga-n ya-ngˇ nakˇ pa-i dai` saˇpa-wa~ a-ga-t ti-` rɔ-n~ opˇ a-u` jon ngœ-aiˇ laiˊ tu-am` du-a

 

大雨襲擊使得水流入並淹沒了機場航站大廈的地下室,造成了航站內的電力中斷,且導致運送行李的輸送帶系統停擺,使得旅客的行李堆積如山。機場人員必須在悶熱的空氣下汗流浹背地努力地工作。

 

=========單字==========

ฝนตก (fonˊdokˇ) .................................(動詞) 下雨

กระหน่ำ (graˇ namˇ) ............................(動詞)(連續)重擊;(修飾詞)豪(雨)

จน (jon) ...............................................(連接詞)直到

ไหล (laiˊ) .............................................(動詞)流

ท่วม (tu-am`) .........................................(動詞)淹

ชั้นใต้ดิน (chan~ dai` dhin) ..................(名詞)地下室

อาคาร (a- ka-n) ......................................(名詞)樓房;大樓;建築物

ผู้โดยสาร (pu-` dho-i sa-nˊ) .....................(名詞)旅客

สนามบิน (saˇna-mˊ bhin) .......................(名詞)機場

เป็นเหตุให้ (ben he-tˇ hai`) ....................(連接詞)造成(的原因)

ไฟฟ้าดับ (faifa-~ dhapˇ) ........................(動詞)停電

ภายใน (pa-i nai) ...................................(介系詞)在~之內

ระบบ (ra~ bhopˇ) .................................(名詞)系統

สายพาน (sa-iˊ pa-n) ...............................(名詞)輸送帶

ลำเลียง (lam li-ang) ...............................(動詞)運輸;運送

สัมภาระ (samˊ pa-ra~) ...........................(名詞)行李

ตกค้าง (dokˇ ka-ng~) .............................(動詞)擱置未決

กอง (gɔ-ng) ............................................(名詞;動詞;量詞)堆;堆積

เป็นภูเขาเลากา (ben pu- kaoˊ lao ga-) .....(修飾詞)(堆積)如山的

สภาวะ (saˇ pa-wa~) ...............................(名詞)狀況

อากาศ (a- ga-tˇ) ......................................(名詞)空氣;天氣

ท่วมตัว (tu-am` du-a) ...............................(修飾詞)渾身的;滿身的

=====================

 

 

 ⬇︎按以下標籤,搜尋更多相關文章⬇︎

 

 13310384_10154285158772834_5829123789830857304_n.jpg 13312604_10154285157792834_7926872058165762523_n.jpg 13312850_10154285157762834_5337699773005674353_n.jpg 13327526_10154285158952834_4883025471664348932_n.jpg 13327627_10154285158367834_6330942548599089146_n.jpg 13346460_10154285168727834_1641206291013336918_n.jpg 13346536_10154285158832834_8170835837102548954_n.jpg 13384716_1328397520523035_924398039_n.jpg 13407565_1328397490523038_1621969611_n.jpg  

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()