บางที เราให้อภัยคนนั้นแล้ว แต่กลับไม่สามารถมีความสุขขึ้นมาได้

นั่นก็เพราะว่า คุณลืมว่าต้องให้อภัยตัวเองด้วย

 

Bha-ng ti- Rao haiˋ aˇpai kon nan~ lɛ-u~  Dɛ-ˇ glapˇ maiˋ sa-ˊma-tˋ mi- kwa-m sukˇ kœnˋ ma- dhaiˋ

Nanˋ ˋ prɔ~ wa-ˋ Kun lœ-m wa-ˋ dɔ-ngˋ haiˋ aˇpai du-a e-ng dhu-aiˋ

 

有時候,我們已經原諒了那個人,卻無法真正快樂起來,那是因為,你忘了原諒自己。

 

=========單字==========

บางที (bha-ng ti-) ......................(副詞) 有時候

อภัย (aˇpai) ...............................(名詞)原諒

กลับ (glapˇ) ...............................(副詞)反而

สามารถ (sa-ˊma-tˋ) ..................(助動詞)能夠

ขึ้นมา (kœnˋma-) ......................(修飾詞)~起來

มีความสุข (mi- kwa-m sukˇ) ....(動詞)快樂

ก็เพราะว่า (ˋ prɔ~ wa-ˋ) ........(連接詞)是因為說~

ลืม (lœ-m) .................................(動詞)忘記

ต้อง (dɔ-ngˋ) .............................(助動詞)必須

ตัวเอง (du-a e-ng) .....................(反身代名詞)自己

ด้วย (dhu-aiˋ) ............................(修飾詞)也、且

=====================

อภัย:如果是要原諒某人,講 「ให้อภัย+人」。

例如:คุณให้อภัยเขา 「你原諒他」;เขาให้อภัยผม/ฉัน 「他原諒我」

如果是自己主動請求他人原諒,則講 ขออภัย「請原諒」。

 

 

 

⬇︎按以下標籤,搜尋更多相關文章⬇︎

 

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()